RODO

RODO

Wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych.

Najważniejsze obowiązki wynikające z RODO

Nowe rozporządzenie unijne, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (“RODO”) obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Zostało stworzone, aby zapewnić większą kontrolę nad tym, w jaki sposób dane osobowe są zbierane i wykorzystywane przez podmioty prywatne jak również publiczne. Jest to regulacja prawna Unii Europejskiej, dlatego ma zastosowanie do wszystkich organizacji zlokalizowanych w UE, a także do tych międzynarodowych firm, które przetwarzają dane osobowe obywateli UE.

Zgodnie z tymi przepisami należy zapewnić odpowiednie dokumentowanie prowadzonych czynności i działań na przetwarzanych danych osobowych, a także stosowanych zabezpieczeń m.in. poprzez:

  • Odpowiednią inwentaryzację zasobów osobowych i fizycznych;
  • Wydawaniu odpowiednich upoważnień;
  • Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych;
  • Odnotowywanie incydentów.
Odpowiedzią na to wyzwanie które stanęło przed organizacjami jest moduł platformy roGRC RODO. Przygotowane przez firmę rozwiązanie wspiera zadania jakie ciążą na Inspektorze Ochrony Danych Osobowych oraz kierownictwie danej organizacji. Wdrożenie proponowanego modułu pozwala na minimalizację ryzyka naruszenia prawa, a tym samym narażenia się na ogromne kary finansowe przez kierownictwo jak też IODO.

Aby wesprzeć naszych Klientów w realizacji trudnych i żmudnych obowiązków wynikających z RODO, stworzyliśmy system, który pomaga realizować te zadania w prosty i przejrzysty sposób.

„System RODO” posiada następujące moduły:

  • „Miejsca przetwarzania danych” – umożliwia wskazanie miejsc przetwarzania, przypisanie zabezpieczeń, załączenie dokumentacji zdjęciowej i innych wymaganych informacji.
  • „Pracownicy” – umożliwia wystawienie w prosty sposób upoważnień, oświadczeń i przypisanie konkretnych zasobów do wybranych pracowników.
  • „Zbiory danych/Czynności przetwarzania” – pozwala określić w prosty sposób przetwarzane w organizacji dane i wskazać ich przepływy. Z zebranych danych automatycznie tworzony jest rejestr czynności danych, wymagany przez RODO.
  • „Incydenty” – daje możliwość zgłaszania incydentów uprawnionym użytkownikom. Panel ułatwia ich zbieranie, tworzenie listy i zarządzanie.

Zebrane w Systemie dane służą do stworzenia wymaganej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.