Miasto Sopot rozszerza współpracę.

Miasto Sopot rozszerza współpracę.

W marcu 2019 r. Miasto Sopot podpisało umowę na kolejny rok, rozszerzając jej zakres o najnowsze moduły platformy roGRC.
Moduł zarządzania kontrolą, zarządzanie ryzykiem kontroli samorządowej oraz zarządzanie ryzykiem,
Urząd Miasta Sopotu oraz wsparcie w zakresie RODO i Audytu IT.