Miasto Piastów – platforma roGRC

Miasto Piastów przedłużyło w dniu 7 lutego 2019 współpracę z Red Ocean KZ w zakresie udostępniania platformy roGRC na kolejny rok. Pragniemy przypomnieć, iż środowisko roGRC , zawiera m.in moduły:*planowania i zarządzania ryzykiem roRISK*realizację obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych roDO*samoocenę kontroli zarządczej na I i II poziomie roKZ*przeprowadzenie dowolnych badań ankietowych na wybranej grupie użytkowników,*audyt IT w standardzie COBIT. Bardzo dziękujemy za okazane po raz kolejny zaufanie. Jesteśmy przekonani, iż system roGRC w sposób zaawansowany będzie wspierał i rozwijał procesy zarządcze w Urzędzie Miasta Piastowa oraz na terenie jego jednostek organizacyjnych.

Dodaj komentarz