Generator ofert

Generator ofert

Przyjmowanie i ocena wniosków

Generator Ofert pozwala na przyjmowanie i ocenę wniosków (np. o dofinansowanie) kierowanych do Klienta przez wskazaną przez niego grupę oferentów. Ma szczególne zastosowanie w przypadku potrzeby obsłużenia dużej ilości ofert/wniosków. Zastosowanie generatora ofert pozwala na ustandaryzowanie i wstępną walidację wpływających wniosków. Dodatkową zaletą jest zwiększenie jakości danych i szybkość obsługi napływających wniosków oraz możliwość wygenerowania zestawień/raportów z interesujących nas danych

Główne funkcjonalności:

Zarządzanie użytkownikami i organizacjami:

 • zarządzanie użytkownikami Klienta (osoby oceniające i rozpatrujące wnioski)
 • samodzielne rejestrowanie oferentów i ich przedstawicieli (na podstawie danych z GUS)
 • możliwość założenia oferenta nie występującego w GUS
 • zarządzanie przedstawicielami oferentów przez Klienta (zatwierdzanie/odebranie dostępu do systemu)

Definiowanie naborów:

 • definiowanie naborów przez pracowników Klienta (związane z wysłaniem powiadomień email do zarejestrowanych przedstawicieli oferentów)

Przygotowanie i obsługa ofert:

 • wypełnianie ofert przez przedstawicieli oferenta (do ofert mogą być dołączane pliki)
 • zatwierdzanie i składanie ofert przez przedstawicieli oferenta
 • ocena złożonych ofert przez pracowników Klienta (ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena finansowa):
  • w przypadku błędów w ocenionej ofercie umożliwienie oferentowi złożenia oferty zamiennej wygenerowanej na podstawie oferty pierwotnej
 • przydzielenie środków na realizację oferty:
  • umożliwienie oferentowi złożenia oferty aktualizującej, w której oferent ma możliwość dostosowania jej do ostatecznej kwoty przyznanej dotacji
 • dodawanie załączników do ofert

Generowanie pism, umów i aneksów:

 • generowanie umowy na realizację oferty na podstawie szablonu
 • generowanie aneksu dla ofert z podpisanymi umowami na podstawie szablonu
 • generowanie pism do oferentów na podstawie szablonów
 • dodawanie sprawozdań stanowiących rozliczenie się oferenta z realizacji zadań

Pozostałe funkcjonalności:

 • wysyłanie komunikatów do zarejestrowanych przedstawicieli oferentów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości email
 • przeglądanie metryki zawierającej rejestr operacji wykonywanych na ofercie

Statystyki i zestawienia:

 • Generowanie szczegółowych zestawień ofert i użytkowników
 • Zestawienie danych po wybranych załącznikach
 • Filtrowanie danych po “słowach kluczowych”
 • Wyświetlanie szczegółowych statystyk ofert / użytkowników / organizacji, wraz z graficzną prezentacją (wykresy)

Pozostałe funkcjonalności:

 • wysyłanie komunikatów email wraz załącznikami do zarejestrowanych przedstawicieli oferentów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości,
 • rozbudowany edytor wysyłania wiadomości / komunikatów