Audyt IT

Audyt IT

Pozwala na samodzielną ocenę czy procesy realizowane w obszarze IT są właściwe.

Moduł Audyt IT, to moduł wspierający działania organizacji w obszarze IT. Przy opracowaniu tego modułu wykorzystano wieloletnie doświadczenie audytowe konsultantów RedOcean. Pozwala on na samodzielną ocenę czy procesy realizowane w obszarze IT są właściwe i jaki jest poziom ich dojrzałości. Zebrana i uporządkowana informacja pozwala na precyzyjne i optymalne budowanie planów strategicznych i operacyjnych w obszarze IT.

Najważniejsze funkcjonalności modułu Audyt IT, to :

  • Repozytorium procesów IT, wraz z ich opisem i miernikami wydajności;
  • Obiektywna ocena procesów IT;
  • Tworzenie wiarygodnych informacji dotyczących architektury IT;
  • Wsparcie w przeprowadzeniu audytu IT;
  • Ułatwienie określenia planu strategicznego IT;
  • Zapewnienie modelu referencyjnego procesu obejmującego kompletny katalog działań związanych z nadzorem i zarządzaniem technologiami informatycznymi w organizacji;
  • Pomoc w powierzeniu odpowiedzialności, uzgadnianiu celów, ocenie wydajności i zilustrowaniu wzajemnych powiązań pomiędzy procesami;
  • Ocena dojrzałości i zdolności każdego procesu i pomoc w zniwelowaniu braków.