Ankiety

Ankiety

Pozwala na przeprowadzenie dowolnych badań ankietowych na wybranej grupie użytkowników.

Moduł Ankiety, pozwala na przeprowadzenie dowolnych badań ankietowych na wybranej grupie użytkowników. Formularze ankietowe dają możliwość dostosowania zestawu pytań i odpowiedzi do indywidualnych preferencji każdego Klienta, mamy możliwość wyboru pytań zamkniętych i otwartych, udzielenia odpowiedzi za pomocą skali (suwaka), dodania komentarzy. Odpowiedzi z wybranych badań ankietowych możemy zestawić w formie czytelnego i przejrzystego raportu, który w przystępny sposób prezentuje nam wyniki (graficznie i opisowo).

Najważniejsze funkcjonalności modułu Ankiety, to :

  • Wybór grupy użytkowników do której będzie skierowane badanie ankietowe,
  • Doraźne tworzenie formularzy ankietowych,
  • Pytania zamknięte z różnymi wariantami odpowiedzi, Pytania otwarte,
  • Oznaczenie terminu zamknięcia ankiety,
  • Statystyki wskazujące wyniki poszczególnych odpowiedzi na pytania zamknięte.