Kolejni Klienci roGRC

Red Ocean KZ w miesiącu lutym 2019 podpisało umowy z Gminą Manowo oraz Miastem Otwock w zakresie udostępniania platformy roGRC. Umowy będą obowiązywały przez 12 najbliższych miesięcy. Środowisko roGRC udostępnione naszym partnerom będzie zawierało moduły:

• planowanie i zarządzanie ryzykiem roRISK

• realizację obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych roDO

• samoocenę kontroli zarządczej na I i II poziomie roKZ

• przeprowadzenie dowolnych badań ankietowych na wybranej grupie użytkowników,

• audyt IT w standardzie COBIT.Bardzo dziękujemy za docenienie naszego rozwiązania IT, wspierającego procesy zarządcze na terenie samorządów, administracji oraz podmiotów komercyjnych.